ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG:

Chào mừng bạn đến với Hairclub.vn. Đây là trang web cung cấp thông tin chia sẻ về y tế xong chúng tôi cũng tuyên bố rằng thông tin được cung cấp trên trang web có nghĩa là bổ sung và không thay thế bất kỳ lời khuyên hoặc thông tin nào từ một chuyên gia y tế được cung cấp rõ ràng.Bằng cách sử dụng các thông tin và dịch vụ trên trang web này đồng nghĩa với việc bạn biểu thị sự đồng ý của bạn với các Điều khoản và Điều kiện này. Nếu bạn không đồng ý với tất cả các Điều khoản và Điều kiện sử dụng này thì bạn hãy ngắt kết nối và ngừng truy cập vào trang web này.

Hãy đọc kĩ các nội dung điều khoản của chúng tôi trước khi sử dụng thông tin và dịch vụ trên trang web này.

1. Trang web không cung cấp tư vấn sức khỏe

Những nội dung thông tin trên Hairclb.vn chỉ nhằm cung cấp thông tin không nhằm thay thế cho tư vấn, chẩn đoán hoặc điều trị y tế chuyên nghiệp. Luôn luôn tìm kiếm lời khuyên của bác sĩ hoặc nhà cung cấp y tế đủ điều kiện khác với bất kỳ câu hỏi mà bạn có thể có liên quan đến một tình trạng y tế. Không bao giờ bỏ qua lời khuyên y tế chuyên nghiệp hoặc trì hoãn tìm kiếm nó vì những gì bạn đã đọc trên Hairclub.

Chúng tôi không khuyến nghị hoặc xác nhận bất kỳ xét nghiệm cụ thể, bác sĩ, sản phẩm, quy trình, ý kiến hoặc thông tin khác có thể được đề cập trên Trang web

2. Giới hạn trách nhiệm và bảo đảm

Tất cả thông tin chỉ dành cho việc tham khảo tổng quát của bạn. Hairclub.vn không nhận bất cứ trách nhiệm nào về những thông tin đó.

Việc truy cập và sử dụng website Hairclub.vn do bạn hoàn toàn tự chịu trách nhiệm và được cung cấp như hiện có. Chúng tôi chỉ dành cho mục đích sử dụng cá nhân và chúng tôi không đại diện cho hoặc bảo đảm về bất cứ điều gì, được phát ngôn cụ thể hay hàm ý cho bất cứ mục đích cụ thể nào.

Bạn hành xử và tin tưởng hoàn toàn vào kỹ năng và khả năng đánh giá của chính bạn đối với việc sử dụng và cách hiểu đối với thông tin bạn có được tại Hairclub. Bạn chịu trách nhiệm đảm bảo rằng việc sử dụng thông tin của bạn tuân thủ tất cả các yêu cầu của pháp luật hiện hành.

Giới hạn nghĩa vụ pháp lý trong Quy định sẽ được áp dụng với quy mô đầy đủ nhất được pháp luật hiện hành cho phép.

3. Đăng ký và đăng nhập tài khoản

Khi đăng ký sử dụng tài khoản trên Hairclub.vn, bạn cần cung cấp cho website các thông tin chính xác, đầy đủ và mới nhất. Sau khi đăng ký, bạn chịu trách nhiệm bảo quản mật khẩu và không nên tiết lộ mật khẩu cho bất cứ ai hoặc ủy quyền, cho phép bất cứ người nào sử dụng vào bất cứ mục đích nào. Chúng tôi sẽ luôn coi việc truy nhập và sử dụng các dịch vụ trên trang web bằng tên truy nhập và mật khẩu của một người nào đó như là việc truy nhập và sử dụng các dịch vụ bởi chính người dùng đó, bất kể tên truy nhập và mật khẩu có thể được sử dụng bởi người khác mà chủ sở hữu không biết hoặc không cho phép.

- Nếu phát hiện ra bất cứ người nào biết mật khẩu hoặc sử dụng mật khẩu của mình để truy nhập và sử dụng các dịch vụ trên trang web, bạn cần thông báo ngay lập tức cho chúng tôi và thay đổi mật khẩu hoặc yêu cầu website hỗ trợ cài đặt mật khẩu mới.

Khi bạn truy cập và sử dụng trang web, chúng tôi có thể thu thập và lưu trữ các thông tin như số liệu thống kê quá trình truy cập, các thông tin cung cấp cho chúng tôi khi đăng ký,… Các thông tin người dùng cung cấp bao gồm họ tên, số điện thoại, địa chỉ email, địa chỉ, các thông tin chung về cơ sở y tế, doanh nghiệp,… Chúng tôi có thể sử dụng các thông tin này vào việc lập kế hoạch, nghiên cứu, thiết kế và tuyên truyền các dịch vụ hoặc cung cấp thông tin cho các cơ quan pháp luật theo yêu cầu của Luật pháp hoặc Cơ quan có thẩm quyền.

4. Quy định về nội dung trên website

Người sử dụng chịu trách nhiệm về bất cứ nội dung thông tin gửi lên hoặc truyền đi qua trang web và ứng dụng của Hairclub và không được phép hoặc cho phép người khác tạo ra bất cứ sự khó chịu, phiền toái, quấy rầy nào đối với chúng tôi cũng như đối với bất kỳ khách hàng hoặc người sử dụng khác.

Bạn cam kết sử dụng trang web trong chừng mực phù hợp với tất cả các luật và quy định hiện hành và đồng ý không sử dụng trang web để gửi lên, truyền đi, phân tán, liên kết các nội dung mà:

+ Vi phạm các luật, các quy định của Chính Phủ Việt nam.

+ Vi phạm các quy định về bản quyền, nhãn hiệu, sở hữu trí tuệ, quyền sở hữu cá nhận.

+ Chứa các thông tin có tính khiêu dâm, kích động, phỉ báng.

+ Phá hoại tính an toàn, tính đồng nhất, các giao diện của trang web.

Bất cứ vi phạm nào đối với các quy định trên, Hairclub sẽ huỷ bỏ quyền sử dụng website của người vi phạm. Đồng thời tuỳ theo mức độ vi phạm mà người dùng sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

5. Quy định về các hành động không được phép và cấm truy cập

- Bạn không được quyền xâm phạm, xâm nhập, tiếp cận, sử dụng hay tìm cách xâm phạm, xâm nhập, tiếp cận hoặc sử dụng bất kỳ phần nào trong máy chủ của chúng tôi, và/ hoặc bất kỳ khu vực dữ liệu nào nếu không được chúng tôi cho phép.

- Bạn không được quyền hoặc có các hành động nhằm hạn chế hoặc cấm đoán bất kỳ người dùng nào khác sử dụng các tiện ích trên trang Hairclub

- Bạn không được quyền gửi lên hoặc truyền phát bất kỳ thông tin bất hợp pháp, lừa gạt, bôi nhọ, sỉ nhục, tục tĩu, khiêu dâm, xúc phạm, đe dọa, lăng mạ, thù hận, kích động… hoặc trái với chuẩn mực đạo đức chung của xã hội dưới bất kì hình thức nào, bao gồm cả việc truyền bá hay khuyến khích những hành vi có thể cấu thành tội phạm hay vi phạm bất cứ điều khoản nào của luật pháp địa phương, quốc gia hay quốc tế. Chúng tôi tôn trọng quyền tự do ngôn luận, nhưng cũng bảo lưu việc có toàn quyền lược bớt, hoặc xoá bỏ một phần hoặc toàn bộ nội dung nào các bạn đưa lên, bất kể việc vi phạm đó là rõ ràng hay chỉ là hàm ý.

- Bạn không được phép gửi hoặc truyền bất kỳ thông điệp nào mang tính quảng cáo, mời gọi, thư dây chuyền, cơ hội đầu tư hay bất kỳ dạng liên lạc có mục đích thương mại nào mà người dùng không mong muốn, thư rác hay tin nhắn rác.

- Bạn không được phép gửi hoặc truyền bất kỳ thông tin nào không thuộc quyền sở hữu của bạn trừ khi đó là thông tin được cung cấp miễn phí, không gửi bất kỳ thông tin nào có chứa bất kỳ loại virus, Trojan, bọ hay các thành phần nguy hại nào.

- Bạn không được phép gửi, xuất bản, truyền, tái sản xuất, phân phát hoặc khai thác bằng bất cứ hình thức nào với bất cứ thông tin nào có được từ chúng tôi vào mục đích thương mại; hoặc tải lên, gửi, xuất bản, truyền, tái sản xuất hoặc phân phối dưới bất cứ hình thức nào những nội dung được bảo vệ bởi luật bản quyền và luật sở hữu trí tuệ của Hairclub hoặc tạo ra các biến thể của các nội dung đó mà không có sự đồng ý bằng văn bản của chủ nhân hoặc người giữ bản quyền.

- Bạn không được phép sử dụng thông tin trong trang web này với bất cứ hình thức nào hoặc bất cứ mục đích nào, trừ những điều khoản được xác lập trong bản Quy định sử dụng này.

- Chúng tôi có toàn quyền, vào mọi lúc, cấm hoặc từ chối truy cập của bạn vào Hairclub hoặc bất kỳ phần nào của website ngay lập tức và không cần báo trước nếu chúng tôi cho rằng bạn đã vi phạm bất cứ điều khoản nào trong bản Quy định này, hoặc việc cấm truy cập xuất phát từ nhận định của chúng tôi, khi chúng tôi cho rằng từ chối đó phù hợp và cần thiết trong thẩm quyền của chúng tôi.

6. Tuyên bố từ chối

- Hairclub có các biện pháp bảo mật cho trang web và các dịch vụ cung cấp. Tuy nhiên, chúng tôi không thể đảm bảo tuyệt đối trang web khỏi các hành động phá hoại hoặc các loại virus từ Internet.

- Hairclub không có bất cứ bảo đảm nào hoặc tuyên bố nào về tính chính xác hay hoàn thiện của bất kỳ thông tin nào trên website này. Định kỳ chúng tôi sẽ bổ sung, thay đổi, cải tiến hoặc cập nhật các tính năng và thông tin trên website này mà không cần báo trước. Trong bất kỳ trường hợp nào, Hairclub sẽ không chịu trách nhiệm về bất cứ mất mát, thiệt hại, trách nhiệm mang lại do việc sử dụng thông tin từ website này, cũng như bất kỳ lỗi, thiếu sót, gián đoạn hoặc chậm trễ về các thông tin.

- Việc sử dụng thông tin tại website này là hoàn toàn tùy thuộc vào rủi ro riêng của người sử dụng. Trong bất kỳ trường hợp nào, Hairclub hoặc các đại diện của mình sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt hoặc tất yếu nào.

- Trang web của chúng tôi có thể chứa nội dung từ các đường liên kết của các trang web khác không thuộc quyền sở hữu hoặc kiểm soát của Hairclub hoặc chứa các thông tin do các bên thứ ba cung cấp và được công bố rộng rãi. Do vậy, Hairclub không chịu trách nhiệm về các lỗi hoặc thiếu sót trong thông tin trích dẫn và các nội dung, quyền riêng tư, tính bảo mật của các trang web liên kết đến cũng như các thiệt hại nếu có khi bạn truy cập, sử dụng các trang web đó.

7. Quy định về chỉnh sửa, thay đổi trên trang Hairclub

Để đảm bảo tiêu chí cao nhất của Hairclub là luôn mang lại thông tin chính xác nhất cho người dùng, Hairclub có toàn quyền bổ sung, sửa đổi hay xóa bỏ bất kỳ thông tin nào cũng như thay đổi giao diện, sự trình bày, thành phần hoặc chức năng, nội dung của trang web này bao gồm bất kỳ khoản mục nào vào bất kì lúc nào mà không cần báo trước. Ngoài ra chúng tôi có toàn quyền quyết định chỉnh sửa hoặc xóa bất kỳ tài liệu, thông tin hoặc nội dung nào khác xuất hiện trên Trang web bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước.

8. Quy định về pháp lý

Trang web của tôi luôn tôn trọng các yêu cầu pháp lý, bao gồm cả những yêu cầu liên quan đến quyền riêng tư thông tin y tế và cá nhân.

Tất cả quyền sở hữu trí tuệ hay các quyền khác tồn tại trong website Hairclub đều được đảm bảo khi bạn không được phép tải lên, gửi, xuất bản, tái sản xuất, truyền hoặc phân phát bằng bất cứ hình thức nào bất cứ thành phần nào của website Hairclub.vn hoặc tạo ra những bản sửa đổi của nội dung cung cấp trong website Hairclub.vn

Tại các khu vực được phép đăng tải nhận xét, câu hỏi, bạn có thể chia sẻ thông tin được phép dưới các định dạng chúng tôi mặc định và bạn phải tự chịu trách nhiệm đối với các nội dung, thông tin, hình ảnh và bất kỳ sự chia sẻ nào khác của bạn với cá nhân người sử dụng hoặc nhóm người sử dụng.

- Tuy nhiên, trong mọi trường hợp, chúng tôi vẫn được bảo lưu quyền xử lý các thông tin đăng tải cho phù hợp với thuần phong mỹ tục, các quy tắc đạo đức và các quy tắc đảm bảo an ninh quốc gia, và chúng tôi có toàn quyền cho phép hoặc không cho phép bài viết của bạn xuất hiện hay tồn tại trên diễn đàn hoặc tại các khu vực được phép chia sẻ thông tin.

- Chúng tôi có toàn quyền, bao gồm quyền tác giả, thương hiệu, bí mật kinh doanh và các quyền sở hữu khác, nội dung của website, và dịch vụ được chúng tôi cung cấp trên trang Hairclub.vn. Việc sử dụng quyền và sở hữu của chúng tôi cần phải được chúng tôi cho phép trước bằng văn bản. Ngoài việc cấp phép bằng văn bản, chúng tôi không cấp phép dưới bất kỳ hình thức nào khác cho dù đó là hình thức công bố hay hàm ý, hoặc thông qua việc để bạn sử dụng dịch vụ. Và do vậy, bạn không có quyền sử dụng website hoặc dịch vụ của chúng tôi vào mục đích thương mại mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi trước đó.

- Bạn đồng ý để chúng tôi tự do sử dụng, tiết lộ, áp dụng và sửa đổi bất kỳ ý tưởng, khái niệm, cách thức, đề xuất, gợi ý, bình luận hoặc hình thức thông báo nào khác mà bạn cung cấp cho chúng tôi có liên quan tới Hairclub một cách hoàn toàn miễn phí.

9. Thông tin của bên thứ ba

Thông tin được cung cấp tại Hairclub.vn có thể chứa thông tin từ bên thứ ba hoặc được chọn lọc từ các nguồn công khai rộng rãi khác. Chúng tôi không chấp nhận bất cứ trách nhiệm nào về các thông tin mà chúng tôi đăng tải, bạn sẽ sử dụng hoặc đặt niềm tin vào những thông tin đó với hiểu biết, trách nhiệm và nguy cơ của riêng bạn.

10. Bồi thường

Bạn đồng ý bồi hoàn những nghĩa vụ pháp lý, tố tụng, tổn thất, chi phí (bao gồm cả án phí không giới hạn) có liên quan tới hoặc phát sinh từ sự vi phạm của bạn đối với bất kỳ điều khoản nào trong Quy định sử dụng của Hairclub. Chúng tôi có thể, trong trường hợp xét thấy cần thiết, hoặc theo quy định của pháp luật tham gia tố tụng trước các khiếu kiện hoặc đàm phán để dàn xếp.